Zákaz popírání holokaustu na Facebooku neplatí

Zákaz popírání holokaustu na Facebook

Na Facebooku se zakazuje pomalu všechno. Je zakázáno pomlouvání, je také zakázáno propagovat terorismus. Co však zakázáno není, je ten neohavnější zločin, který byl v historii zaznamenán. Máme na mysli Holokaust a jeho popírání. V současné době je v mnohých zemích popírání Holokaustu trestné. Dokonce nedávno byla obviněna německá babička za to, že vyvražďování Židů popírala. Pokud se však rozhodnete popírat ohavný zločin naší temné minulosti na sociální síti Facebook, bude vše v pořádku a nikdo obviněn nebude. Je to z toho důvodu, že na Facebooku zkrátka popírání holokaustu zakázáno není a ani zakázáno nebude.

Jak jsme zmínili, v mnohých zemích světa se popírání holokaustu označuje za trestné. Je to nedílná součást naší minulosti, za kterou nejsme rádi a nejsme na ni pyšní, ovšem řadí se k nám a je nutné si ji připomínat, abychom zamezili tomu, aby se minulost opakovala. Zatímco země, které byly do holokaustu zataženy, berou popírání holokaustu za trestné, Mark Zuckerberg, pro něhož byl holokaust daleké téma, se nedomnívá, že by to mělo být něco zakázaného. Bere to samozřejmě jako urážku, ale není to podle něj trestné tvrzení.

Zuckerberg ale Židem je

To, že Mark Zuckerberg sám řekl, že není popírání holokaustu trestná věc, je možná překvapivé, ale více překvapivý je fakt se zjištěním, že Zuckerberg ve skutečnosti má židovský původ. I přes tuto skutečnost si šéf společnosti Facebook myslí, že tvrzení a popírání holokaustu je spíše chápáno jinak, než jak je ve skutečnosti myšleno.

Následovala vlna kritiky

Když se sám šéf společnosti Facebook rozhodl sdělit tento svůj názor veřejně, strhla se samozřejmě obrovská vlna kritiky. Podle všech je zákaz popírání holokaustu morální a etická povinnost, takto rozšířená sociální síť by rozhodně neměla propagovat popírání něčeho tak strašného, co se v minulosti stalo.

Další články