Zakáže nebo nezakáže Facebook reklamy odrazující Američany od voleb?

Zakáže nebo nezakáže Facebook reklamy odrazující Američany od voleb?

Čas plyne jako voda. To ostatně dokazuje fakt, že se ve Spojených státech amerických opět chystají zvolit svého prezidenta. Přípravy na blížící se prezidentské volby jsou opět v plném proudu a společnost Facebook je ostražitá dřív než jindy. Určitě si přece vzpomínáte na skandál, který se týkal prezidentských voleb před třemi lety a společnosti Facebook, která měla údajně poskytnout soukromé a osobní údaje svých uživatelů k tomu, aby došlo k ovlivnění prezidentských voleb.  

Facebook chce podobnému skandálu předcházet a stejně tak chce přinutit Američany, aby opravdu k volbám šli. Slovo “přinutit” se však musí brát s rezervou, společnost Facebook nemá tolik nástrojů, které by mohly donutit americké občany jít k volbám. Nicméně může zakázat reklamy, které od voleb Američany odrazují. Kupodivu je takových reklam víc než dost. Nabízí se však otázka, jestli takové reklamy budou skutečně zakázány.  

Zabezpečí se transparentnost a bezpečnost 

V souvislosti s blížícími se americkými prezidentskými volbami se společnost Facebook snaží udělat co nejvíce opatření, která by mohla předcházet podobnému skandálu před třemi lety. Plánují se mnohé úpravy, k nimž patří například větší bezpečnost Facebooku jako takového, také se má zabezpečit větší transparentnost. A kromě toho se opravdu mají zakázat reklamy, které americké občany spíše odrazují od toho jít volit.  

Tato opatření by ostatně měla předcházet i různým dezinformacím, které se šířily během prezidentských voleb před třemi lety.  

Zakážou se i slogany nebo příspěvky 

Zakázány nebudou jenom reklamy, které člověka odrazují od toho, aby šel k volbám, ale zakázány budou také příspěvky a různé slogany, které uživatelé budou publikovat na svých zdích sociální sítě. Zakázány také budou symboly, které mají vyjadřovat nadřazenost bílé rasy. Taky se zakážou organizované události, které mají zastrašit nebo dokonce ublížit. 

Další články