Kdo musí odvádět daň za reklamu na sociálních sítích?

Kdo musí odvádět daň za reklamu na sociálních sítích?

Sociální sítě využívá téměř 5 milionů Čechů, a tak není divu, že je k propagaci využívá tolik firem a podnikatelů. Facebook, Instagram a TikTok nabízí možnost reklamních služeb, díky kterým se váš produkt dostane k dalším zájemcům, avšak málokdo za ně řádně odvádí daně. Jelikož tyto společnosti nemají sídlo v České republice, dochází v podstatě k tomu, že zahraniční firma poskytuje reklamu osobám podnikajícím v ČR, a vzniká tedy povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. 

Co když nejste plátci DPH? 

DPH za reklamu je nutné uhradit, i pokud nejste plátci DPH. V takovém případě se musíte registrovat jako identifikovaná osoba, která je plátcem DPH v zahraničí a v České republice zůstává neplátcem. Tento titul vznikl proto, aby se podnikatelé, kteří mají čas od času povinnost přiznat daň ze zahraničního plnění, nemuseli nutně registrovat jako plátci DPH. 

Jak postupovat? 

Dodavatel reklamy by vám měl vystavit fakturu za poskytnutí reklamních služeb na jedné ze zmíněných sociálních sítí. Jako identifikovaná osoba se musíte registrovat do 15. dne následujícího po vystavení této faktury. Do 25 dní po skončení měsíce, kdy jste si zaplatili reklamu, musíte podat přiznání k dani, a nakonec odvést 21% daň. 

Jako identifikovaná osoba, na rozdíl od plátce DPH, nemůžete uplatnit odpočet daně. V měsících, kdy jste reklamní služby nevyužívali, nemusíte finančnímu úřadu zasílat daňové přiznání. Stojí za zmínku, že identifikovanou osobou se stáváte i ve chvíli, kdy vy sami poskytujete službu subjektu v jiném státě. V takovém případě už ale musíte podávat souhrnné hlášení. 

Ne všichni musí platit 

Kdo naopak DPH za reklamu na sociálních sítích řešit nemusí? Především soukromé osoby, které propagaci využívají jen pro privátní účely. Podnikatelé nemusí odvádět DPH, pokud reklamu nepoužívají za účelem výdělku nebo k propagaci svých produktů. V takovém případě odvede zahraniční společnost za odběratele ve své zemi. 

Další články