Kde se vzalo slovo LOL? A jak se smějeme na internetu?

Kde se vzalo slovo LOL? A jak se smějeme na internetu?

Používáme to takřka denně. Vyjadřujeme tím naše emoce, naše aktuální pocity. Řeč je o emotikonech a také o zkratkách, kterými druhým vyjadřujeme to, jak se zrovna cítíte, jak si připadáme, jak nám vlastně je. Jenže i když zkratky nebo smajlíky využíváme opravdu denně, nikdo se nezajímal tím, kde se vlastně vzaly, kde se třeba vzala zkratka LOL?  

Emoce se vyjadřují různými způsoby na různých místech. Zatímco na stadionech se vyjadřujete slovně nebo gesty, na internetu máte v rukávu zkratky nebo zmiňované smajlíky, respektive takzvané emotikony. I když si člověk může říct, že jsou to maličkosti, ve skutečnosti nám v mnoha komunikacích mohou pomoct.  

Jelikož jsou zkratky vyjadřující smích na internetu využívány denně, málokdo se o ně zajímá více. Naštěstí nedávno proběhla zajímavá statistika, která ukázala, jaké zkratky na internetu používáme nejčastěji. K nejpoužívanějším zkratkám vyjadřující smích patří zkratka LOL nebo také haha či prodloužené verze “hahaha” či “hahahahaha”. 

Nejvíce však využíváme zkratku LOL 

I když zkratka “haha” je využívána poměrně hodně, LOL ji stejně strčí do kapsy. Jedná se o zkratku pro laughing out loud, což je v překladu “hlasitý smích”. Je to jakýsi ikonický sled písmenek, který začínáme využívat nejen pro upřímný smích, ale také pro ironický smích.  

Kde se vzalo, tu se vzalo LOL 

I když je dnes zkratka LOL poměrně zaužívaná, nabízí se otázka, kde se tato zkratka vlastně vzala? Kde se vzalo LOL? I když si člověk říká, že je to poměrně nová zkratka, není tomu tak. Jedná se o zkratku, jejíž vznik se mapuje až do šedesátých let minulého století, kdy byl zaznamenán její starší význam “little old lady”, což v překladu znamená stará žena.  

Pokud bychom se však měli pozastavit nad moderním LOL, řekli bychom, že moderní LOL využíváme zhruba od osmdesátých let minulého století, kdy tuto zkratku ve známém významu použil Wayne Pearson.  

Další články